Vốn nhanh cho SMEs

Vốn nhanh
cho SMEs

Gói vay tín chấp “Vốn nhanh cho SMEs” sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, không cần tài sản đảm bảo, hạn mức đến 1.6 tỷ đồng, được phê duyệt dựa trên lịch sử bán hàng/giao dịch trên thiết bị PAYDI SmartPOS ít nhất ≥ 6 tháng, giúp Doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn nhanh chóng để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh cần thiết như nhập hàng, tiếp thị, quảng cáo, phát triển sản phẩm mới hay dự trữ nguyên vật liệu để sản xuất các đơn hàng lớn.
Kỳ hạn linh hoạt, cửa hàng nhận ngay 100% tiền
Nội dung

Mua và nhận ngay, trả trong nhiều kỳ lãi suất

Viết bài ở đây

Đơn đăng ký “Vốn nhanh cho SMEs”

Đơn đăng ký
“Vốn nhanh cho SMEs”

Quý khách vui lòng điền các thông tin bên dưới. Nhân viên PAYDI sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ.
Đơn đăng ký này bao gồm 2 trang, chỉ cần 1 phút để hoàn tất.
(*) Thông tin bắt buộc
Thông tin liên hệ
Thông tin doanh nghiệp
Họ và tên chủ DN/Cửa hàng
Số điện thoại
Địa chỉ Email
Nghành nghề kinh doanh
Thời gian đã sử dụng dịch vụ PAYDI?
Bằng cách nhấp vào nút "Gửi", tôi thay mặt cho bản thân và Công ty có tên trong đơn đăng ký này xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý:
 1. Gửi cho Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOB”) tất cả các thông tin trên biểu mẫu này.
 2. Đồng ý cho UOB thu thập, sử dụng và tiết lộ các thông tin liên hệ trong biểu mẫu để cung cấp cho tôi / chúng tôi / Công ty những thông tin bằng tin nhắn, điện thoại và / hoặc email về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và sự kiện nào của UOB mà theo ý kiến của UOB là tôi / chúng tôi/ Công ty có thể quan tâm, hoặc để liên hệ với tôi / chúng tôi / Công ty về biểu mẫu này hoặc để hỗ trợ hoàn thành biểu mẫu này nếu nó không đầy đủ hoặc không được gửi.
 3. Các điều khoản và điều kiện chi phối dịch vụ trên.
 4. Tôi/ Chúng tôi xác nhận rằng những thông tin trên là đúng sự thật và là cơ sở cho việc xem xét khoản vay tín dụng “Vốn cho SMEs” (gọi chung là "Khoản Vay") bởi UOB. Tôi/ Chúng tôi cũng hiểu và đồng ý rằng UOB có thể thực hiện kiểm tra tín dụng về chúng tôi với bất kỳ tổ chức tín dụng nào, thu thập, xác minh từ bất kỳ nguồn nào và/ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến tôi/ chúng tôi, Khoản Vay và bất kỳ tài khoản của chúng tôi cho bất kỳ bên nào mà UOB tùy từng thời điểm cho là phù hợp theo toàn quyền quyết định của UOB.

Money to keep your business moving forward.

Money to keep
your business
moving forward.

Không cần tài sản
đảm bảo (tín chấp)

Giá trị khoản vay được duyệt dựa trên lịch sử
bán hàng, thanh toán qua PAYDI.
Giá trị khoản vay được duyệt dựa trên lịch sử bán hàng, thanh toán qua PAYDI.

Hạn mức vay
đến 1,6 tỷ đồng

30% tổng doanh thu trong 12 tháng
hoặc x2 trong 6 tháng gần nhất.

Phê duyệt nhanh
sau 3 ngày

Thẩm định và duyệt sau 3 ngày làm việc
kể từ ngày Quý khách nộp đủ hồ sơ.

Thẩm định và duyệt sau 3 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách nộp đủ hồ sơ.

Lợi ích nổi trội.

Được cấp nguồn vốn nhanh, hạn mức hấp dẫn, cần thiết làm đòn bẩy phát triển hoạt động kinh doanh:
 1. Nhập thêm hàng phục vụ mùa cao điểm.
 2. Tăng cường hoạt động tiếp thị và quảng cáo.
 3. Dự trữ nguyên vật liệu để sản xuất các đơn hàng lớn.
 4. Phát triển thêm các dòng sản phẩm mới.

Điều kiện tham gia.

Các cửa hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh
đang sử dụng dịch vụ thanh toán của PAYDI trên thiết bị SmartPOS, ít nhất ≥ 6 tháng.

Quy trình
thực hiện

Doanh nghiệp, cửa hàng gửi thông tin yêu cầu vay vốn trên thiết bị thanh toán PAYDI hoặc trên trang “Merchant Portal”.

PAYDI tiếp nhận và liên hệ tư vấn ngay trong 24 giờ.
.
Doanh nghiệp, cửa hàng hợp lệ chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu.
.

Nhân viên PAYDI đến chụp ảnh cơ sở kinh doanh, nhận hồ sơ, khách hàng ký hợp đồng vay.

Ngân hàng giải ngân khoản vay.
.
.

Thời gian vay.

Vay theo món

Thời hạn vay tối đa 12 tháng.

Vay theo hạn mức

Thời hạn vay tối đa 2 tháng.

Cách thức trả khoản vay.

Vay theo món

Trả gốc đều hàng tháng và lãi giảm dần.

Vay theo hạn mức

Trả lãi hàng tháng và trả gốc khi đến hạn.

(*) Khách hàng tùy chọn 2 cách thức trả khoản vay ở trên.

Money in your account.
As soon as tomorrow.

Video
hướng dẫn

Video hướng dẫn

Chơi Video

Gởi yêu cầu vay vốn nhanh
trên thiết bị POS

Chơi Video

Gởi yêu cầu vay vốn nhanh
trên trang Merchant Portal

Đối tác liên kết.

Hỏi đáp

“Vốn nhanh cho SMEs” là vay tín chấp hay thế chấp?

“Vốn nhanh cho SMEs” là gói vay tín chấp dành cho Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, không cần tài sản đảm bảo, hạn mức đến 1.6 tỷ đồng, được phê duyệt dựa trên lịch sử bán hàng/giao dịch trên thiết bị PAYDI SmartPOS ít nhất ≥ 6 tháng, giúp Doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn nhanh chóng để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh cần thiết.

Điều kiện được vay vốn nhanh là gì?

Các cửa hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh đang sử dụng dịch vụ thanh toán của PAYDI trên thiết bị smartPOS, ít nhất ≥ 6 tháng có thể đăng ký vay “Vốn nhanh cho SMEs”.

Thời gian vay như thế nào?

Thời gian vay gồm:

  • Vay theo món: Thời hạn vay tối đa 12 tháng.
  • Vay theo hạn mức: Thời hạn vay tối đa 2 tháng.
Cách thức trả khoản vay như thế nào?

Có 2 cách thứ trả khoản vay tùy chọn:

  • Vay theo món: trả gốc đều hàng tháng và lãi giảm dần.
  • Vay theo hạn mức: trả lãi hàng tháng và trả gốc khi đến hạn.
Hạn mức vay căn cứ vào điều kiện hay tiêu chuẩn gì?

Hạn mức vay được tính theo thời gian và doanh số Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh đã giao dịch với PAYDI qua SmartPOS, cụ thể:

  • 30% tổng doanh thu trong 12 tháng, hoặc
  • x2 trong 6 tháng gần nhất.

Hạn mức vay có thể duyệt lên đến 1.6 tỷ đồng.