VIC 2022 – 2023 | Hành trình tìm kiếm “Giải pháp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023”

VIC 2022 – 2023 | Hành trình tìm kiếm “Giải pháp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023”

Khởi động từ tháng 10/2022, cuộc thi “Vietnam Innovation Challenge” (Thách thức Đổi mới  sáng tạo) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) và Tập đoàn Meta đồng tổ chức đã thu hút 758 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những giải pháp đổi mới sáng tạo đang được triển khai thực tế, nhận được sự công nhận về hiệu quả kinh tế và tác động xã hội, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Nằm đầu bảng trong Top 100, được Hội đồng tuyển chọn đánh giá cao nhất là Công ty CP Digital Payment Việt Nam (PAYDI) với giải pháp thanh toán số, chuyển đổi số sáng tạo và hiệu quả, mang lại lợi ích thực sự cho các cửa hàng, doanh nghiệp tham gia thanh toán không tiền mặt qua thiết bị smartPOS của PAYDI.

Xem thông tin chương trình tại: https://www.facebook.com/VietnamInnovationChallenge