Chương trình “9th Monthly B2B Kết nối Doanh nghiệp”

Chương trình “9th Monthly B2B Kết nối Doanh nghiệp”

Sáng 9/6/2023, tại khách sạn REX, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), UBNN Quận 3, Hội Doanh nghiệp Quận 3 tổ chức chương trình “9th MONTHLY B2B – KẾT NỐI DOANH NGHIỆP” với hơn 100 doanh nghiệp (DN) tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, kết nối cơ hội kinh doanh, tạo nhịp cầu giúp các DN dễ dàng hơn trong phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, thúc đẩy hợp tác kinh doanh và cung ứng dịch vụ cho các DN.

PAYDI với kinh nghiệm hơn 18 năm chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán qua thiết bị POS đã tham gia giao lưu cùng các DN và mang đến chương trình các giải pháp về dịch vụ tài chính công nghệ (fintech) trong thanh toán, chuyển đổi trả góp 0%, mua trước trả sau, … giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả kinh doanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Link báo:  Xem thêm