Theo dõi
hoạt động của
chúng tôi và
trầm trồ
Theo dõi hoạt động
của chúng tôi & trầm trồ

Bravo, the PAYDI Football Team

Đội bóng BANKMART thành lập từ năm 2005 đến nay đã tròn “18 xuân xanh”, với kinh nghiệm dày dặn, lăn lộn từ sân cát, sân gạch, sân cỏ nhựa

Đón hè nóng rực
quà tặng từ PAYDI

🏖 🏊‍♀️ 🏊‍♂️ 🏄🏻‍♀️ 🏄‍♂️Từ 30/05 đến 30/06/23, PAYDI dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho toàn bộ cửa hàng, đơn vị kinh doanh tại Đà Nẵng và Hội An: