Author Archives: wifim

MARVEL HOUSE, 10% ưu đãi học phí cho kỳ tuyển sinh năm học 2023-2024

Mầm non quốc tế Singapore tại Phú Nhuận thành lập từ năm 2015. Những năm học mầm non là vô cùng quan trọng trong việc định hình tính cách của trẻ. Tại Marvel House, chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện để phát triển tối ưu tiềm năng ở mỗi trẻ. Vì […]

Chính sách quyền riêng tư
đối với dịch vụ PAYDI

1. Các quyền riêng tư của Người Sử Dụng Chính Sách Quyền Riêng Tư nhằm mô tả các quyền riêng tư của Người Sử Dụng (hay còn gọi là “Bạn”) liên quan đến việc PAYDI thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Bạn. Thông […]

Thỏa thuận người sử dụng
dịch vụ PAYDI

Thỏa thuận Người Sử Dụng (còn gọi tắt là “Thỏa Thuận”) này được hiểu là sự thỏa thuận giữa Người Sử Dụng (còn được gọi là “Bạn”) và Công ty Cổ phần Digital Payment Việt Nam (được gọi tắt là “PAYDI”), được áp dụng khi Bạn sử dụng Dịch Vụ PAYDI. Các dẫn chiếu liên […]